Rosz Chodesz – dzień kobiet każdy miesiąc

Gemara (Arachin 10b) mówi nam, że nawet mimo faktu iż Rosz Chodesz określa się mianem “święta”, dzień ten nie posiada wielkiej dawki świętości, a zatem nie ma potrzeby przerywania pracy tak jak dzieje się to w przypadku świąt czy Szabatu. Mimo tego, Szulchan Aruch(Orach Chaim 417:1) mówi o tym, że istnieje zwyczaj, według którego kobiety nie powinny pracować w Rosz Chodesz i że zwyczaj ten jest bardzo dobry. Remu dodaje, że każdy zwyczaj, który zabrania wykonywania pewnych czynności, jest dobrym zwyczajem i należy go stosować. Natomiast w książce Szaarei Teszuwa wywiedziona jest z tego faktu teza, że zakaz wykonywania pewnych czynności przez kobiety wskazuje na to, iż mężczyźni, którzy także postanowili stosować ów zwyczaj, są ignorantami. Dlaczego zatem właśnie kobiety są wyznaczone jako te, które powinny obchodzić szczególną świętość tego dnia?

Raszi (w traktacie Megila 22b) cytuje Midrasz, w którym wyjaśnione jest, że w czasach, w których lud Izraela planował stworzenie Złotego Cielca, mężczyźni podeszli do kobiet i poprosili je o to, by oddały swoje złoto i biżuterię na ten cel. Kobiety zdawały sobie sprawę z tego, że plan ten był niegodziwy, a nawet grzeszny i zdecydowanie odmówiły oddania swoich kosztowności. Dzięki ich lojalności wobec Moszego i ich wierze w Boga, która została zamanifestowana poprzez odmowę oddania kosztowności oraz fakt, że nie brały one udziału w czczeniu Złotego Cielca, kobiety zostały nagrodzone dniem Rosz Chodesz, który jest specjalnym świętym dniem dla kobiet.

Dlaczego konkretnie Rosz Chodesz został dany kobietom? Menorat HaMaor wyjaśnia, że każde z trzech wielkich świąt reprezentuje naszych patriarchów. Pesach reprezentuje Abrahama, ponieważ w Pesach Abraham został powiadomiony przez aniołów, że będzie miał syna. Szawuot reprezentuje Icchaka, ponieważ tuż przed tym, kiedy dano nam Torę (co upamiętnia Szawuot),  zrobiono szofar z tego samego barana, którego poświęcono Bogu zamiast Icchaka – szofar miał brzmieć zawsze wtedy, kiedy miało miejsce wielkie wydarzenie. Świętu Sukot odpowiada Jakow, ponieważ w Torze napisane jest, że Jakow wybudował szałasy w miejscu, które nazwał „Sukot”. Mimo tego rolą tych trzech świąt nie jest tylko upamiętnienie danej osoby. Niegdyś wszystkie dwanaście miesięcy miały swego przedstawiciela i każdy z nich miał szczególne znaczenie dla każdego z dwunastu plemion. Ponieważ plemiona zgrzeszyły czcząc Złotego Cielca, za karę odebrano im te „święto”. Zostało ono za to oddane tym, które nie były zamieszane w ten incydent, a zatem zasługiwały na nagrodę – sprawiedliwym kobietom Izraela.

Miłego miesiąca! Oraz gut Chojdesz!