Paraszat Beszalach

Tora opowiada nam o tym, jak Izraelici dotarli do Mary:

“Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody.
I przybyli potem do miejscowości Mara, i nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie; przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: Cóż będziemy pili? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno.
Wrzucił on je do wody, i stały się wody słodkie. Tam Pan ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia i tam go doświadczał.” (Szemot, 15: 22-25)

Tora dodaje zaraz po tym:

„I rzekł: Jeżeli będziesz słuchał głosu Wiekuistego, Boga twojego, a co prawe w jego oczach spełniać będziesz, i skłonisz ucho przykazaniom Jego, a strzec będziesz wszystkich ustaw Jego; to żadnej choroby, którą dopuścił Wiekuisty na Micraim, nie dopuszczę na cię; bom Ja, Wiekuisty, lekarz twój.” (Szemot, 15: 26)

Istnieje historia dotycząca Rambama ( rabin Mosze Ben Maimom), którego był prywatnym lekarzem Chalifa Egiptu Calach-A Din. W ciągu tych lat, w których Rambam był jego prywatnym lekarzem, Chalif nigdy nie zachorował.
Któregoś więc dnia Chalif chcąc się z nim podroczyć, powiedział: „wielka mi rzecz, jesteś dobrym lekarzem, jednak nie możesz tego udowodnić, jako że ja nigdy jeszcze nie zachorowałem…nie możesz więc pokazać swoich umiejętności na moim przykładzie…”

Rambam odpowiedział: „myślisz, że dobry lekarz to taki, który umie leczyć dobrze? Mylisz się- dobrym lekarzem jest ten, który wie jak uniemożliwić swemu pacjentowi zachorowanie…”

Rambam wyjaśnił następnie Pasuk wspomniany wyżej. Mamy tutaj sprzeczność- jeśli istnieje obietnica “nie ukarzę cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt”, nie będziemy chorzy, nie potrzebujemy więc też lekarza. Skąd więc ta deklaracja: ” bo Ja, Haszem, twój lekarz”. Kto potrzebuje tu lekarza? Odpowiedź- mówi Rambam- jest prosta, najlepszym lekarzem jest ten, który zapobiega jakiejkolwiek chorobie swemu pacjentowi.
Lekarz taki stosuje medycynę prewencyjną (lub prewencyjną opiekę), i poprzez odpowiednie metody zapobiega rozwojowi choroby czy innego problemu, zamiast leczyć je później.

Tak a propos, w Talmudzie znajduje się lista Refuot (terapii, medykamentów) odpowiednich na różne choroby. Rambam, wielki lekarz napisał w czasach, w których żył – XI wiek- że nie powinniśmy ufać tym Refuot, ponieważ nasze ciała zmieniły swą naturę i że owe Refuot już nie działają, i ze swojej strony sporządził listę nowych Refuot, którą to listę Remu zmienił w XVI wieku, pisząc, że Refout Rambama nie są już aktualne ponieważ nasze ciała zmieniły…”

Cudownego Szabatu!