Paraszat Tecawe

Pierwszy werset w naszej Parszy: 
“Weata Tecawe et Bnei Israel…” , “Ty rozkażesz Izraelitom…”

Fenomen – Mosze Rabeinu wogóle nie jest wspomniany w naszej Parszy!

Począwszy od Parszy Szmot, kiedy Mosze Rabejnu rodzi się, jego imię pojawia się w każdej Parszy, z wyjątkiem Tecawe (w Parszy Nicawim nie ma potrzeby, by jego imię pojawiło się, ponieważ żadne przykazanie dane Mojżeszowi przez B-ga nie jest wspomniane). Jednak w naszej Parszy mowa jest o wielu przykazaniach! Zwłaszcza, że początek Parszy odnosi się bezpośrednio do Mosze… „WeAta…”, „i Ty…”.
Jedno Wort („wort”- w jidysz, odnosi się do krótkiej Dwar Tora) Rabina Yehoszuy Heshela z Kruke, z jego książki Chanukat HaTora:

Gemara (w makot 11a) uczy nas-
„przekleństwo mędrców, mimo że wypowiedziane bez przyczyny, ma swoje konsekwencje”.

Gemara wyjaśnia skąd posiadamy takie przekonanie-
“Jak zostało to rozpowszechnione? Z powodu losu Ahitopela; ponieważ kiedy Dawid odkopywał fundamenty Świątyni, Głębia morza wezbrała i zagroziła zalaniem świata. Dawid zapytał wtedy „Jakie jest prawo dotyczące zapisania Boskiego Imienia na skorupie i wrzucenie jej do Głębi w celu przypisania do danego regionu? Nikt nie odpowiedział, Dawid odparł więc:” Ktokolwiek wie cokolwiek na ten temat i nie chce powiedzieć, powinien zostać uduszony!” (Jako sposób odpłaty za milczenie w sytuacji, kiedy fale wody zagroziły światu). W wyniku powyższego, Ahitofel wyciągnął w swym umyśle wnioski i powiedział: W przypadku odbudowy harmonii pomiędzy mężem i żoną Tora mówi: „Niech Moje Imię, uroczyście zapisane [w zwoju] zostanie wymazane wodą”, czy można zrobić tak, dla bezpieczeństwa tego świata? Tak, jest to dozwolone!- wyjaśnił Ahitopel. Boskie Imię zostało więc wyryte w skorupie i wrzucone do Głębi. Osiadło i zamieszkało w swoim regionie. Niemniej jednak zanotowano później: ” Ahitofel widząc, że jego rada nie została spełniona, osiodłał swojego osła i wrócił do domu, do swego miasta. Wydawszy zarządzenia odnoszące się do swego domu, powiesił się i umarł” (Księga Samuela 17:23)”
 
Jedną z przyczyn, jest to, że Mojżesz błagał Haszem, by B-g przebaczył Bnei Israel po grzechu złotego cielca. “I poszedł Mojżesz do Haszem, i powiedział: Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. Przebacz jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mię natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś”. (Szmot 32:32). Haszem wymazał więc jego imię z jednej Parszy, jak powiedziała Gemara wspomniana powyżej, na temat przekleństwa mającego swe konsewencje, nawet jeśli wypowiedzianego bez prawdziwej przyczyny. Przekleństwo dotknęło więc także Mojżesza. Haszem przebaczył w końcu ludowi Izraela grzech cielca, jednak imię Mosze zostało wymazane z Parszy, i zostało powiedziane “WeAta”, w drugiej osobie”.

Rabin Jehoszua Heshel z Krakowa cytował również Jalkut (kolekcja Midraszy), gdzie napisane jest, że po tym jak Haszem zaoferował Mojżeszowi, że zamiast samego Haszem anioł Michael odprowadzi naród Izraela, jak jest powiedziane: ” Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą…”. Jednak Mojżesz odrzucił tą propozycję i naciskał na to, by sam Haszem kontynuował podróż ze swoim ludem. 

Gemara w Brachot (32b) opisuje poświęcenie Mosze dla Bnei Israel: „Samuel pisze: Nauczyć się możemy, że on zaryzykował swe życie dla nich, jak powiedziane jest, „A jeśli nie, wymaż mnie, błagam Cię, z Twojej księgi, którą Napisałeś”.

Z tego właśnie powodu, przez całą resztę życia Mojżesza, do momentu, w którym Israel przekroczył granice Erec Izrael, Haszem był z ludem tylko raz, wtedy kiedy Jehoszua przejął władzę. Anioł Michael przybył wtedy by być z ludźmi, jak powiedziane jest w Księdze Yehoszuy (Jozuego, 5:13-14): “Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: Czy jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział: Nie, gdyż jestem wodzem zastępów Pańskich i właśnie przybyłem. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon…”. A wodzem tym był Anioł Michael.

Rabin Jehoszua Heszel dodaje, że liczba Psukim w naszej Parszy to 101, podobnie jak Gematria imienia Michael (Mem 40+Jud 10+Chaf 20+Alef 1+Lamed 30=101). Imię Mosze wymazane jest z Parszy Tecawe i z tego powodu imię Michael, anioła pojawia się.

Najprzyjemniejszego Szabatu.