Paraszat Waera

Rzek? Pan do Moj?esza: Wsta? rano, by spotka? si? z faraonem, gdy b?dzie wychodzi? nad wod?. Powiesz mu: To rzecze Pan: Wypu?? lud m?j, by Mi s?u?y?. Je?eli nie wypu?cisz ludu mego, to Ja ze?l? muchy na ciebie, na twoje s?ugi, na lud tw?j i na twoje domy, tak ?e domy Egipcjan zostan? nape?nione muchami, a nawet ziemia, na kt?rej b?d?. Lecz oddziel? w tym dniu ziemi? Goszen, kt?r? zamieszkuje m?j lud, a nie b?dzie tam much, aby? wiedzia?, ?e Ja, Pan, rz?dz? w ca?ym kraju. (Szmot 8:16-18)

Rabini nasi nauczali: Istnia? kiedy? w jednym miejscu Arod (Podobno by? on skrzy?owaniem jaszczurki z ropuch?), wyrz?dzaj?cy du?e szkody ludziom. Doniesiono o tym Rabinowi Haninie ben Dosa. Zwr?ci? si? do nich: Poka?cie mi jego kryj?wk?. Zaprowadzili go i rabin w?o?y? sw? pi?t? do dziury, Arod ugryz? go i pad? nie?ywy. Rabin Chanina ben Dosa po?o?y? j? sobie na ramiona i zani?s? do swego Bet midrasz i powiedzia? do swych uczni?w: Patrzcie, moje dzieci, to nie Arod zabija, zabija grzech!

Powiedzieli wtedy: Biada cz?owiekowi, kt?ry napotka na swej drodze Aroda, i biada Arodowi, kt?ry spotka? na swej drodze Rabina Hanina ben Dose!

Talmud Bawli 33a