Paraszat Miszpatim

Te s? prawa, kt?re im przedstawisz. (Szmot 21:1)

We wszelkiej sprawie poszkodowania dotycz?cego wo?u, os?a, owcy, odzie?y, jakiejkolwiek zguby, o kt?rej kto? powie, ?e to jego w?asno??, sprawa obydwu winna by? przed?o?ona Bogu, a kt?rego B?g uzna winnym, ten zwr?ci drugiemu w podw?jnej ilo?ci. (Szmot 22:8)

Pewni tragarze [poprzez zaniedbanie] st?ukli beczk? wina nale??ca do Raby, syna R. Huna. Wtedy Raba zabra? ich ubrania. Poszli i poskar?yli si? R. Hunie ?Zwr?? im odzie?? ? rozkaza?. ?Czy tak nakazuje prawo?? ? zapyta? Raba. ?Tak ? odpowiedzia? rabin ? ?Dlatego b?dziesz i?? drog? prawych? (Ksi?ga Przys??w 2:20). Tragarze otrzymali swe szaty, lecz zauwa?yli: ?Jeste?my biedakami, pracowali?my ca?y dzie?, jeste?my w potrzebie i nic nie dostaniemy?? ?Id? i daj im pieni?dze? ? rozkaza?. ?Czy tak nakazuje prawo? ? zapyta? Raba. ?Tak? – odpar? R. Huna ? ‘i trzyma? si? ?cie?ek uczciwych? ?(tam?e)