Kuchnia koszerna otwarta w Katowicach

WP_000668Mieszkanie nale??ce do ?ydowskiej spo?eczno?? Shavei Israel w Katowicach teraz ma now? koszern? kuchni?. Miejsce, w kt?rym ?yj? trzy m?ode kobiety nosi nazw? si? ?Be?er Miriam? co w t?umaczeniu oznacza ??ciana Miriam?. Nazwa pochodzi od postaci Biblijnej Miriam. To ona w?a?nie skupi?a wok?? siebie spo?eczno?? Izraelit?w zaraz po wyswobodzeniu si? z niewoli egipskiej. Podobnie teraz Be?er Miriam sta?a si? centrum kulturowym, muzycznym i od niedawna r?wnie? kuchni? z koszernym jedzeniem. Pisali?my o Be?er Miriam tutaj. Odk?d miejsce to powsta?o Be?er Miriam zd??y?o zorganizowa? ?Israeli Cafe?, Izraelski Klub Filmowy oraz r??nego rodzaju zaj?cia w??cznie z izraelsk? sztuk? samoobrony Krav Mag?.

Na stronie znajduj? si? aktualne zdj?cia z koszerowania kuchni, kt?re nadzorowa? rabin Katowic, wys?annik Shavei Israel Yehoshua Ellis oraz wypraw? na zakupy ze specjalnie w tym celu sporz?dzon? lista koszernych produkt?w. Mo?ecie r?wnie? zobaczy? film, na kt?rym jedna z za?o?ycielek Be?er Miriam zanurza nowe naczynia w mykwie, by nast?pnie ich u?y?.

[nggallery id=254]