Koszerne gotowanie w polskim mie?cie

Noemi i Debora na terenie dawnej synagogi w Tarnowskiej G?rze pokazuj? jak przygotowa? dobre koszerne jedzenie.
Noemi i Debora na terenie dawnej synagogi w Tarnowskiej G?rze pokazuj? jak przygotowa? dobre koszerne jedzenie.

W Polskim mie?cie Tarnowska G?ra, na placu w otwartej przestrzeni, gdzie niegdy? sta?a synagoga, dwie dumne ?ydowskie kobiety poprowadzi?y warsztaty koszernego gotowania. Dziewczyny – Noemi Berenstein i Debora Saleh ? s? dwiema z trzech lokatorek Be?er Miriam, kt?re jest projektem Shavei Israel. Be?er Miriam to mieszkanie, kt?re sta?o si? kulturowym centrum Katowic. Zosta?o otwarte na pocz?tku lata pod nadzorem Shavei Israel oraz emisariusza organizacji rabina Yehoshuy Ellisa (zobacz ca?y artyku? na ten temat tutaj).

Tarnowska G?ra znajduje si? ok. godzinnej jazdy poci?giem od Katowic i jest cz??ci? obszaru metropolii ?l?ska, kt?ra liczy ponad 5 milion?w ludzi. Urz?dzenie warsztat?w by?o cz??ci? wi?kszego wydarzenia: festiwalu ?Kola? Kultur?. Be?er Miriam zosta?o zaproszone, by zaprezentowa? kultur? ?ydowsk?.

?ydzi ?yli na ?l?sku od tysi?cy lat. W po?owie XVIII wieku ?ydowski przedsi?biorca Salomon Isaac sta? si? jednym z za?o?ycieli g?rno?l?skiego g?rnictwa oraz przemys?u hutniczego. Synagoga w Tarnowskiej G?rze zosta?a zbudowana w 1864 roku; ca?kowicie spalona gdy Nazi?ci wkroczyli do Polski w 1939 roku, jej ruiny zdemontowano w 1943.

W 2006 roku Fundacja Kultury i Sztuki w Tarnowskiej G?rze ods?oni?a pomnik na placu przy ul. Szymala gdzie odbywa?y si? gotowanie i warsztaty jako upami?tnienie tego miejsca, w kt?rym kiedy? sta?a synagoga. Pomnik ma kszta?t kolumny, na kt?rej widnieje cytat po polsku i po hebrajsku z Ksi?gi Genesis. ?I ul?k? si? i ?ek?:?Jak gro?nem miejsce to! Nic to innego, a tylko dom Bo?y; to brama niebios!?? (Genesis 28:17 ? tlum. Izaak Cylkow)
Tutaj znajduje si? troch? zdj?? zar?wno dawnej synagogi jak i pomnika, kt?ry stoi tam gdzie kiedy? sta? budynek [link].
Noemi i Debora jecha?y godzin? do Tarnowskiej G?ry z ca?ym kompletem garnk?w, patel? i koszernych produkt?w, by przygotowa? i zaprezentowa? pocz?stunek z najbardziej znanych izraelskich przysmak?w jak humus, falafel i pita. Na stole znalaz?a si? r?wnie? sa?atka ze szpinakiem i mandarynkami w sosie makowym oraz zainspirowane ?rodkowym wschodem deser jogurtowy z granatem, thin?, miodem i mi?ta.

Rabin Ellis opowiada, ?e go?cie warsztat?w ?najcz??ciej nie mieli poj?cia o ?ydowskiej kulturze. Zadawali sporo pyta? zar?wno o produkty u?ywane podczas gotowania jak o to czym jest koszerno?? i co jest najwa?niejsze w ?yciu ?yd?w?. Warsztaty cieszy?y si? powodzeniem r?wnie? z innej przyczyny. Ludzie, kt?rzy na nie przyszli mogli skosztowa? rzeczy, kt?rych wcze?niej nie mieli okazji je??. (Dziewczyny z Be?er Miriam s? naprawd? dobrymi kucharkami!)

Warsztaty by?y te? okazj?, by podzieli? si? z mieszka?cami wiedz? na temat Be?er Miriam i tego co robi i czym si? zajmuje. ?Zapraszali?my ludzi, kt?rzy podchodzili do stoiska, by do??czyli do naszych regularny lekcji gotowania, by pojawili si? na jakim? pokazie filmowym, zacz?li razem z nami ?wiczy? Krav Mag?, kt?rej kursy oferujemy. Par? os?b zapisa?o si?? kontynuuje rabin Ellis. [Krav Maga to sztuka walki wymy?lona w Izraelu przeznaczona g??wnie do samoobrony.] Lokalne media r?wnie? si? pojawi?y. Noemi i Devora udzieli?y wywiadu i odpowiedzia?y na jeszcze wi?cej pyta? dotycz?cych ?ydowskiej kultury. O Be?er Miriam mo?esz przeczyta? wi?cej tutaj.

[nggallery id=258]