Chanukowe ?wiat?o dla spo?eczno?ci ?yd?w w Polsce

Shavei Israel przygotowa? z okazji Chanuki specjaln? ksi??eczk? z najwa?niejszymi informacjami na temat ?wi?ta. Znajduje si? w niej ca?a historia chanukowa i opowie?? o cudzie, wyt?umaczenie wszelkich micw, kt?re mo?emy wykona? w trackie tych o?miu dni, wskaz?wki do najlepszej chanuki, najodpowiedniejszej oliwy oraz miejsca, w kt?rym ?wiecznik powinien sta?, zwyczaje panuj?ce w?r?d Aszkenazyjczyk?w i Sefardyjczyk?w, instrukcja jak prawid?owo zapali? ?wieczki, s?owa b?ogos?awie?stw, tekst piosenek oraz przepisy na pyszne placki ziemniaczane i p?czki.

By ?ci?gn?? przewodnik naic?nij tutaj -?choveret PDF
Shavei Israel przygotowa? z okazji Chanuki specjaln? ksi??eczk? z najwa?niejszymi informacjami na temat ?wi?ta. Znajduje si? w niej ca?a historia chanukowa i opowie?? o cudzie, wyt?umaczenie wszelkich micw, kt?re mo?emy wykona? w trackie tych o?miu dni, wskaz?wki do najlepszej chanuki, najodpowiedniejszej oliwy oraz miejsca, w kt?rym ?wiecznik powinien sta?, zwyczaje panuj?ce w?r?d Aszkenazyjczyk?w i Sefardyjczyk?w, instrukcja jak prawid?owo zapali? ?wieczki, s?owa b?ogos?awie?stw, tekst piosenek oraz przepisy na pyszne placki ziemniaczane i p?czki.