W jaki spos?b ‘ukrytymy’ ?ydom pomaga rabin Avi Baumol

11075299_995803140437774_4003624897307266458_oWys?annik Shavei Israel do Krakowa rabin Avi Baumol co kilka tygodni do?wiadcza innego cudu. Jest to cud odrodzenia ?ycia ?ydowskiego w Polsce. Nie bez przyczyny Shavei Israel nazywa Polskich ?yd?w ?ukrytymi?. Du?a ilo?? obecnych aktywnych cz?onk?w spo?eczno?ci ?ydowskiej dowiedzia?a si? o swoim pochodzeniu jako nastolatkowie lub nawet doros?e osoby. Niekt?rzy natkn?li si? na papiery ?z dziwnymi szlaczkami?, kt?re w rzeczywisto?ci by?y dokumentami rodzinnymi po hebrajsku lub ?ydowsku. Do innych nagle odezwali si? krewni z Izraela, kt?rzy wyemigrowali lata wcze?niej. Komu? kt?re? z dziadk?w na ?o?u ?mierci wyjawi?o ukrywany sekret. Jeszcze inni po latach poczucia, ?e w domu ?co? nie gra? sami zacz?li szuka? swojej historii. Wiele os?b przypomina sobie ?dziwne?, nieznane z innych dom?w zwyczaje, jak osobne miejsce w lod?wce na mleko i mi?so, specjalny przepis na ryb? lub pi?knie pachn?ce cha?ki, kt?re umia?a robi? tylko babcia. Nierzadko jest to jaka? ?ydowska piosenka, kt?ra przez lata babcinego nucenia mocno utkwi?a w g?owie.

Rabin Baumol pomaga takim ludziom jak tylko mo?e. Niekt?rzy s? nie?miali. Boj? si? swojej nowej to?samo?ci, nie wiedz? co ona z sob? niesie. Nierzadko maj? obawy przed reakcj? znajomych. Inni chc? od razu uczy? si?, poznawa?, dowiadywa?, szybko nadrobi? stracone lata niewiedzy. Do ka?dego trzeba podej?? indywidualnie. Tego nie sp?oszy?, tej pom?c, by nie utraci?a energii i ch?ci. Z tym zacz?? od pieczenia cha?ek, tamtej da? do r?k Gemar? i s?ownik polsko-hebrajski. Nasz wys?annik pomaga w organizowaniu wyjazd?w do Izraela. Towarzyszy potem grupom podczas wszystkich wycieczek. Zaprasza do siebie do domu na kolacje szabatowe. Przedstawia swoj? ?on? i pi?tk? dzieci. Daje nocleg. B?d?c w Krakowie na kolacje zaprasza do JCC. Piecze cha?ki. Umieszcza mezuzy w drzwiach. Odpowiada na halchiczne pytania. Rozmawia o Bogu. Robi wyk?ady. Porusza na nich wszelkiego rodzaju tematy, by ka?dy znalaz? co? dla siebie. Uczy hebrajskiego. Przygotowuje do konwersji. S?u?y rad?. Jest nie tylko nauczycielem, ale te? przyjacielem.

Dzi?ki naszym wys?annikom takim jak rabin Avi Baumol ?ukryci ?ydzi? mog? wyj?? z ukrycia i stan?? na polskiej ziemi jako dumni ?ydzi.

Baking challah in Krakow