??d? otrzymuje w?asny zw?j Tory pierwszy raz od czas?w II Wojny ?wiatowej

Emisariusze Shavei Israel rabin Yehoshua Ellis i rabin Dawid Szychowski oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich podczas wniesienia nowego zwoju Tory do Gminy ?ydowskiej w ?odzi
Emisariusze Shavei Israel rabin Yehoshua Ellis i rabin Dawid Szychowski oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich podczas wniesienia nowego zwoju Tory do Gminy ?ydowskiej w ?odzi

Spo?eczno?? ?ydowska w ?odzi otrzyma?a sw?j pierwszy nowy zw?j Tory od czas?w II wojny ?wiatowej, jej rabin powiedzia?.

Zw?j zosta? podarowany przez brytyjskie ma??e?stwo Hilton i Louise Nathanson, kt?rzy zdecydowali si? ufundowa? Tor? z okazji bar micwy swojego syna Teta. Wybrali ??d? poniewa? ich rodzina pochodzi?a z tych okolic. Zw?j wprowadzono do synagogi w poniedzia?ek podczas specjalnej ceremonii.

“Jest to wspania?e zwie?czenie 210- letniej rocznicy istnienia Gminy ?ydowskiej oraz 20-tej rocznicy powrotu do przedwojennej siedziby? powiedzia? prezes Gminy Symcha Keller.

Sofer, kt?ry przez sze?? miesi?cy pisa? Tor? zostawi? kilka ostatnich liter do wpisania, kt?re zosta?y dodane podczas uroczysto?ci mi?dzy innymi przez darczy?c? pana Nathansonsa, kilku rabin?w oraz kilka os?b z Gminy. Podczas wydarzenia obecny by? r?wnie? naczelny rabin Polskich Michale Schudrich.

??d?, kt?ra znajduje si? w samym centrum Polski liczy?a przed Holocaustem setki tysi?cy ?yd?w.

Przed otrzymaniem nowego zwoju Tory, spo?eczno?? ?ydowska w ?odzi sk?adaj?ca si? z kilkuset cz?onk?w, u?ywa?a starszego zwoju ? Tory, kt?ra wiekiem wyprzedza drug? wojn? ?wiatow?. ?Papier by? tak s?aby, ?e musia? by? traktowane z najwy?sz? staranno?ci? by nie oderwa? ani kawa?eczka.? ? t?umaczy ??dzki rabin Dawid Szychowski, wys?annik organizacji Shavei Israel, kt?ra wspiera ?ydowskie spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie.

Wcze?niej w tym roku, Beit Tr?jmiasto – spo?eczno?? ?ydowska Reforma miast: Gda?ska, Gydinia i Spopot – dedykowane synagogi w Gda?sku. Zosta? nazwany Beit Haim Dov na cze?? rabina Haim Dov Beliak, dyrektor Przyjaci?? ?ydowskiego Odrodzenia w Polsce, kt?ra jest grup? wsparcia dla Beit Polska, organizacji zrzeszaj?cej polskich reform i konserwatywnych spo?eczno?ciach ?ydowskich.