Booklet na Szawuot!

Dzi?ki kr?tkiej ksi??eczce wyprodukowanej przez Shavei Israel dowiecie si? wszystkiego co najwa?niejsze na temat zbli?aj?cego si? ?wi?ta Szawuot. Znajdziecie w niej podstawowe halachy oraz informacje na temat obyczaj?w zwi?zanych ze ?wi?tem, przepisy, teksty piosenek oraz wiele interesuj?cych rzeczy.

Mo?esz pobra? booklet pod tym linkiem:

booklet na szawuot