Co to jest bojaźń Boża? – Paraszat Waera

hailstorm-biblical

Jak zdefiniować bojaźń Bożą? Często mówimy o pragnieniu bycia pobożnym. Ale co to znaczy? Wierne wypełnianie przykazań? Pokora? Dobroczynność? Księgi o moralności definiują pojęcie pobożności w pewien sposób, a księgi mądrości definiują to pojęcie jeszcze inaczej. Tora nakazuje nam pobożność, ale nie wyjaśnia nam, co to jest i jak osiągnąć ten wzniosły ideał. “A teraz, Izraelu, Pan Bóg twój prosi was byście się go bali …”; “Teraz wiem, że boisz się Boga”; “prosty człowiek i bogobojny”.

Można rozwinąć koncepcję pobożności, w taki sposób, że tylko niezwykli cadycy, święci i sprawiedliwi będą w stanie to osiągnąć. Można też ująć to inaczej:

Parasza mówi nam o plagach, jakie spadły na Egipt, a także o pouczeniu, jakie otrzymaliśmy. Wiemy o tym, że wielokrotnie Bóg poucza faraona, gdy Mojżesz staje przed faraonem, i mówi: “Bóg Hebrajczyków objawił się nam”. Jak reaguje na to faraon? Faraon odpowiada: „kim jest ten Bóg, że powinienem go słuchać, nie znam go i ludu Izraela nie wypuszczę”.

Jakie zadanie stoi przed Mojżeszem poza wyprowadzeniem Izraelczyków z Egiptu?

Tak mówi Pan: Po tym poznasz, że Ja jestem Panem”. (Księga Wyjścia 7:17)

Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie much, abyś wiedział, że Ja, Pan, rządzę w całym kraju”. (Księga Wyjścia 8:18)

Ponieważ tym razem ześlę wszystkie moje plagi na ciebie samego, na twoje sługi i na twój lud, abyś poznał, że nie ma równego Mi na całej ziemi”. (Księga Wyjścia 9:14)

Bóg objawia się za pośrednictwem Mojżesza w sposób niezwykły oraz straszny (zależy od punktu widzenia) i informuje, uczy, wychowuje faraona i Egipt, że mają drżeć przed Bogiem. Jeśli tak, to jak to zasugerował mój dziadek, rabin Josef Baumol błogosławionej pamięci, aby dowiedzieć się ważnej życiowej kwestii – co to jest pobożność, musimy z bliska przyjrzeć się jednemu wydarzeniu z tej paraszy, mianowicie gradobiciu.

Jak już wspomniałem, plagi pojawiają się by za pośrednictwem Mojżesza głosić imię Boga w świecie. Ale przy pladze gradobicia następuje znaczna zmiana. Do tej pory plagi to był dialog pomiędzy Bogiem a faraonem. A teraz jest to wypowiedź Boga do samego serca, jego sług, jego ludu.

Jaka nauka płynie z gradobicia?

W porównaniu do reszty plag, tutaj Bóg ostrzega i poucza nie tylko sługi faraona. Jeśli wiesz, czego Bóg oczekuje i że to jest jego dzieło, a nic nie czynisz to znaczy, że nie jesteś bogobojny.

Kto ze sług faraona zląkł się słów Pana, schronił sługi swoje i bydło do domów” (Księga Wyjścia 9:20)

Kto się boi Boga, reaguje działa. I dalej Tora mówi:

Ale kto nie wziął sobie słów Pana do serca, zostawił sługi swoje i bydło na polu” (Księga Wyjścia 9:21)

Gdy człowiek nie jest bogobojny, to znaczy nie zwraca uwagi na nic, nic go nie obchodzi, nie reaguje, nic go nie porusza.

Wspominam mojego dziadka …

Szczególnie w tym tygodniu …

Przed nami jako człowiekiem oraz rodzicem stoi zadanie jak wyrazić naszą troskę i życzliwość do świata oraz ludzkości. Musimy zrozumieć, że możemy spełnić oczekiwanie Boga co do bogobojności poprzez okazanie troski, opieki i pielęgnacji, w sprawach i w zakresie realnym w naszym życiu.