Pesach w Polsce: Krak?w i ??d?

Oto zdj?cia z dw?ch polskich miast. Przedstawiaj? przygotowania do ?wi?ta Pesach w Krakowie i w ?odzi gdzie pracuj? nasi wys?annicy.

W ?odzi tradycyjne palenie chamecu podczas, kt?rego spala si? ostatnie okruszki, resztki pozosta?ego w domu chleba czy innych produkt?w zbo?owych przygotowuj?c tym samym dom na ?wi?to pesach.
Na drugiej fotografii pr?ba pesachowego sederu prowadzona przez rabina Dawida Szychowskiego. Zamiast jajka Rafaello, zamiast gorzkich zi?? pierniczki, a zamiast warzyw Izraelskie czipsy bisli.

W Krakowie rabin Avi Baumol poprowadzi? pr?bny seder dla dzieci!
By?o du?o macy, jajka na twardo, kawa?ki kurczaka i oczywi?cie haroset! Zdj?cia zrobione przez JCC Krak?w.

Na koniec rozgrzewaj?ce wideo z Krakowa. Rabin Avi spotka? si? w JCC Krak?w z seniorami, kt?rzy prze?yli Holocaust. Razem z nimi za?piewa? Ma Nishtana ? tradycyjna piosenk? pesachow? o wyj?tkowej nocy i kolacji, kt?ra ma nam t? noc przypomina?.