Spo?eczno?ci Shavei Israel obchodz? ?wi?to Lag BaOmer

Kt?? nie lubi ogniska? By?o ich wiele w ostatnim tygodniu, gdy ca?y ?ydowski ?wiat obchodzi? ?wi?to Lag BaOmer, czyli 33 dzie? odliczania dni od Pesachu do ?wi?ta Szawuot. Mamy zdj?cia medurot (hebrajskie s?owo na ogniska) ze spo?eczno?ci Shavei Israel w Indiach, Izraelu, Portugalii, Polski i Kolumbii.

Izrael

Spo?eczno?? Bnei Menasze w centrum absorbcji imigrant?w w Kfar hasidim obchodzi?o Lag BaOmer dzie? przed swoim opuszczeniem centrum absorpcji do swoich nowych dom?w. Wraz z tradycyjnym ogniskiem odby?y si? wsp?lne ?piewy i podano pyszne pieczone ziemniaki.

Manipur India

W tym samym czasie spo?eczno?? Bnei Menasze w Indiach obchodzi?a tradycyjny Lag BaOmer z ogniskiem, muzyk? i skeczami.

 

Kolumbia

Wsp?lnota Bnei Anusim w Kolumbii tak?e potrafi ?wi?towa? w dobrym stylu. Tu mamy troch? zdj?? z Po?udniowej Ameryki.

Portugalia

A teraz czas na Portugali? by rozpali?a nasz ogie?. To emisariusz Shavei Israel Rabin Elisha Slalas, stoi ko?o ogniska i macha do nas z pierwszego zdj?cia.

Polska

Ogniska i modlitwy ? to jest to co zobaczysz na naszych zdj?ciach z ?ydowskiej wsp?lnoty w ?odzi. I na dodatek malowanie twarzy dla dzieci (chocia? jak widzimy i niekt?rzy doro?li mieli radoch? ? sp?jrzcie na Kasi? i Kal?).