Czy paraszat Korach to powtórka czy dalszy ciąg Biblii?

Najgorsze w tej historii jest, że to już wcześniej się wydarzyło! W Torze! I to nie z byle kim w społeczności, lecz z największymi, najważniejszymi świętymi osobami w obozie żydowskim.

O kim mowa?

O Aaronie oraz Miriam!

“Dlaczego tylko on jest specjalnie traktowany. Czyż Bóg nie przemawia również i do nas?”

Korach i jego zwolennicy wraz z synami Reuwena mówią to samo: “Dlaczego ty Mojżeszu (i Aaronie) jesteście specjalnie traktowani? Czyż my wszyscy nie jesteśmy święci, czy ten naród nie jest świętym ludem?”.

Aż się prosi by porównać oba bunty. Pierwszy bunt odbywa się na najwyższym, duchowym i politycznym szczeblu w rodzinie Mojżesza, gdy buntuje się jego siostra, która jest prorokinią wraz z najwyższym kapłanem. Drugi bunt natomiast prowadzi zupełnie pozbawiony skrupułów Korach wraz z zdradziecką częścią Izraelitów!

 Obie grupy posługują się słusznymi argumentami. Miriam i Aaron nie rozumieją dlaczego Mojżesz ma inne niż oni prawa i trzyma się innych zasad. Podobnie jest z Korachem.

Bunt zaufanych osób oraz najwyższego kapłana, jest gorszy dla Mojżesza niż bunt nieistotnej garstki przeciwników, jednakże konsekwencje jakie spotykają buntowników są zupełnie odwrotne niż byśmy się spodziewali.

Miriam spotyka choroba i obóz musi na nią czekać, natomiast Korach i jego zwolennicy zostają pochłonięci przez ziemię….

Czym różnią się te bunty?

Myślę, że istnieją trzy główne różnice w obu buntach:

Bunt prywatny versus bunt publiczny. Jeśli ktoś przyjdzie do mnie i poskarży się: „Rabinie jak mogłeś zapomnieć o mnie?” „Rabinie, a co na to ta halacha?” „ Rabinie jestem zraniony, że nie odwiedziłeś mnie.” To owszem stawia mnie to w trudnej pozycji, ale mogę tę sytuację uratować.

Jeśli jednak ktoś z tymi skargami do mnie zwróci się publicznie, wśród moich znajomych, wśród mojej społeczności, którą próbuję poprowadzić… to jest to cios poniżej pasa.

2. Czas – Jest czas na dobro i na zło.

Kiedy Miriam i Aaron wypowiadają się w ten sposób o Mojżeszu? Zanim lud zgrzeszył i został ukarany przez Boga oraz zanim naród został zmuszony zaakceptować swój los na pustyni.

A kiedy Korach to zrobił? Zaraz po ogromnym grzechu wysłanników, którzy przynieśli złe wieści z Ziemi obiecanej!

Właśnie wtedy, gdy naród ma wrażenie, że nie spełni się ich marzenie o wejściu do obiecanej Ziemi, Korach i jego towarzystwo wykorzystują tę sytuację by wbić klin w przywódców narodu.

3. Postawa.

Chazal naucza nas, że istnieją spory, które są na rzecz Nieba, oraz spory, które są zupełnie niegodziwe. Korach jest tym drugim przypadkiem, nie spierał się na rzecz Nieba i wyższych celów. Trzeba zawsze zadać sobie pytanie: “Jakie są moje motywy?”

Te trzy różnice mogą wyjaśnić dlaczego Tora traktuje oba te bunty w różny sposób.

Wszyscy czasami odczuwamy złość. Czujemy się niedoceniani i musimy zareagować, czasem słusznie, a czasem nie. Pozostaje pytanie z jakiej pozycji działamy i czy nadal pozostajemy w kontekście ciągłego wysiłku służącego Haszem. Miriam i Aaron nadal utrzymali tę właściwą perspektywę, natomiast Korach i jego towarzystwo stracili ten cel z oczu. A to kolosalna różnica!

Ciekawe, że Tora daje nam przekaz obu tych historii, tak blisko siebie…