Dzieci ze spo?eczno?ci ?ydowskiej w Krakowie podczas przedpesachowej kolacji!

Wys?annik Shavei Israel rabin Avi Baumol zaprosi? najm?odszych cz?onk?w spo?eczno?ci ?ydowskiej na wyj?tkow? kolacj?. By?a to okazja, by dzieciaki dowiedzia?y si? co to jest Nowy Rok ?ydowski, czemu je si? podczas specjalnego sederu jab?ka w miodzie i granat oraz poslucha? d?cia szofaru.

Zobaczcie zdj?cia, kt?re wys?a? nam rabin Baumol!