Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi

To ju? trzeci rok dzia?alno?ci przedszkola prowadzonego przez Miriam Szychowsk?. Dzieci czuj? si? w nim coraz lepiej, a ich buzie s? coraz s?odsze i bardziej u?miechni?te. Kilkoro maluch?w pod wyj?tkow? opiek? od 8.00 do 16.00 uczy si? podstawy programowej. Do tego codziennie z dodatkowymi nauczycielkami maj? zaj?cia z hebrajskiego i judaizmu. 9.00 to czas na ?wie?y chlebek i mleczne ?niadanie, 13.00 to dwudaniowy obiad przyrz?dzany na miejscu. Wszystko pochodzi z Gan Eden Manufaktura Dobrego Smaku czyli koszernej kuchni przy Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej, kt?r? kontrolowana jest przez emisariusza Shavei Israel i rabina ?odzi Dawida Szychowskiego.

?Matanel? po hebrajsku oznacza prezent od B-ga. Miriam tak te? traktuje plac?wk?, kt?r? prowadzi. Uwielbia uczy? w niej modlitw oraz opowiada? historie postaci biblijnych. R?wnie? jej ma?e dzieci oraz dzieci innych cz?onk?w spo?eczno?ci czuj? si? tam doskonale.

Matanel mie?ci si? przy ul. Pomorskiej 18 gdzie na zamkni?tym terenie stoj? r?wnie? synagoga, mykwa, kuchnia, sala wyk?adowa, biura rabina i prezes?w, biuro informacji oraz hotel.

Przedszkole to pierwsza szko?a ?ydowska, kt?ra otworzy?a si? po tym jak szko?a Peretza z powodu represji komunistycznych zosta?a zamkni?ta w 1968 roku.

Zobaczcie fotografie maluch?w!

Oto kilka innych ?