Spacer z lulawami i Etrogami w Indiach

Podczas dni hol ha-moed (czyli p?? ?wi?tecznego czasu mi?dzy pierwszym, a ostatnim dniem sukkot) ?ydzi na ca?ym ?wiecie tradycyjnie wyciagaj? Tory i przechadzaj? si? z nimi po pokoju synagogalnych nios?c arba minim czyli cztery gatunki ro?lin, w tym lulaw (dojrza?e, zielone, zamkni?te li?ci z li?ci palmowych), etrog (owoce cytryny), hadassa (ga??zie z li??mi mirtu) i arawie (ga??zie z li??mi wierzby). R?wnie? to zrobili cz?onkowie plemienia Bnei Menasz.

Oto kilka zdj?? z domu modlitwy w Manipur, kt?re po?ozone jest w g??wnym centrum Shavei Israel.

Do nast?pnego Sukot!