Paraszat Wajeszew – Dwa sny

Mój dziadek, rabin Joseph Baumol, zauważył kiedyś, że Tora całkiem wyraziście przedstawia aż dwa sny Józefa; jeden sen o przywództwie nie był wystarczający. Dlaczego nie? Czym różni się przesłanie płynące ze snu z gwiazdami, od snu z wiązkami pszenicy? Wyjaśnił, że doświadczenie Józefa było typowe dla jego przodków, zarówno dla jego ojca, jak i dziadka.

Bóg nawiedził Abrahama zarówno w wymiarze duchowym, jak i praktycznym. Przekazał Abrahamowi zarówno przesłanie materialnego błogosławieństwa, jak i historycznego proroctwa. Izaak także otrzymał błogosławieństwo i obietnicę ciągłości jako ogniwo w łańcuchu wielkiego narodu oraz materialną obietnicę posiadania stu miar ziemi.

Ale co najważniejsze, Jakub śnił dwa razy: za pierwszym razem zjawiały się anioły a za drugim mowa jest o owcach. Przesłanie jakie otrzymał Jakub nie mogłoby być bardziej wyraziste – masz dwie misje, dwa cele, dwie sfery, w których możesz służyć Bogu i ulepszać ludzkość: sfera duchowa i materialna.

Życie Jakuba polegało na próbie urzeczywistnienia tych boskich instrukcji. Starał się wypełniać misję zamieszkania na Ziemi Izraela i budowania narodu, jednocześnie głosił imię Boga i przypominał światu o duchowej naturze naszej egzystencji.

Józef kontynuuje tę pracę i już w młodym wieku zasługuje na oba sny. Być może był nieświadomy uczuć swoich braci, być może był znieczulony. W każdym bądź razie z pewnością Bóg wybrał następnego dziedzica poprzez prorocze doświadczenie duchowego i materialnego snu.

Biorąc pod uwagę to podejście, możemy podobnie przeanalizować sen czy też sny Faraona. Przypominamy, że Faraon miał jeden sen, gdy był nad Nilem i śnił o krowach (symbol duchowy w Egipcie); potem obudził się i ponownie zasnął, ale tym razem śnił o snopkach pszenicy. Obudził się następnego dnia i miał trudności ze zrozumieniem swoich snów.

Każdy interpretator zakładał, że Faraon miał dwa osobne sny, ale Józef wiedział lepiej. Przyszedł do Faraona z jednym przesłaniem – „to jest jeden sen” i dotyczy on kwestii materialnych i gospodarki. Duchowy sen nie jest dla Faraona, ale dla Józefa i linii Izraelitów wywodzących się od Abrahama.

Jako Żydzi musimy śnić i marzyć. Jeśli nie będziemy marzyli, to nie wyobrazimy sobie, co możemy osiągnąć w naszym życiu. Nasze marzenia muszą nas zmotywować, abyśmy się obudzili i podjęli próbę zaktualizowania i urzeczywistnienia przekazu, który otrzymaliśmy.

Musimy jednak podążać za tradycją naszych przodków i upewnić się, że nasze marzenia obejmują obie sfery: musimy oczywiście marzyć o naszym materialnym świecie oraz ulepszać ten świat, tworzyć lepszą ludzkość, ulepszać także warunki życia dla nas i naszych rodzin.

Ale nigdy nie powinniśmy zapominać o naszym duchowym śnie i aspiracjach. Mamy w sobie tę moc, aby wznieść się do niebios, pokonać nasze zahamowania i skontaktować się z naszą duchową siłą, która napędza naszą istotę. Kiedy marzymy na obu płaszczyznach, łączymy nasze historie z wielkimi biblijnymi bohaterami, którzy nigdy nie przestali marzyć o dwóch snach i nigdy nie przestali próbować urzeczywistniać zarówno tych materialnych, fizycznych jak i duchowych przeczuć.