Spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?tuja Lag B?Omer

W zesz?ym tygodniu spo?eczno?ci wspierane przez organizacj? Shavei Israel na ca?ym ?wiecie zebra?y si? razem przy ognisku, by razem ?wi?towa? Lag B?Omer ? ?ydowskie ?wi?to obchodzone w 33. dniu Omeru czyli 49-dniowego okresu pomi?dzy Pasch? a Szawuot.


Z przyjemno?ci? podzielimy si? z Wami zdj?ciami z tych obchod?w w Polsce, Indiach i Izraelu!
Spo?eczno?? Siyala, Mizoram, ciesz?c si? ogniskiem pomimo deszczu:

Spo?eczno?? Chovevei Zion w Mizoram

Spo?eczno?? Bnei menasze z Nazaretu, Izrael.

??d?, Polska