Dzień tragedii dla narodu żydowskiego – Żydzi hiszpańscy, 9 Aw, 1492

Żydzi hiszpańscy zostali wygnani z Hiszpanii z wielkim okrucieństwem 9 dnia żydowskiego miesiąca Aw w 1492 roku. Wielu z nich zmarło z powodu chorób i głodu, gdy próbowali znaleźć schronienie, a ci, którzy pozostali w Hiszpanii i skrywali swoją żydowską tożsamość ucierpieli przez Inkwizycję. Ich potomków można spotkać do dzisiaj.

Dodatkowo do litanii katastrof związanych z Tisza BeAw, doszło wydalenia Żydów z Hiszpanii w 1492 r. Co oznaczało koniec wspaniałej społeczności Sefardyjskich Żydów na Półwyspie Iberyjskim.

Gdy król Ferdynand i królowa Izabela usunęli około 200 000 Żydów z Hiszpanii z Tisza BeAw 1492, byli przekonani, że rozwiązali swój żydowski problem. Jednocześnie zgodnie z Dekretem z Alhambra z 1492 roku, w Hiszpanii pozostało dodatkowe 200 000 świeżo ochrzczonych Chrześcijan. Hiszpańscy monarchowie wierzyli, że bez wpływu i obecności środowiska żydowskiego ci Nowi chrześcijanie całkowicie zasymilują się z katolickim społeczeństwem hiszpańskim. Niektórzy owszem zasymilowali się. Inni natomiast tylko pozornie byli chrześcijanami, a potajemnie utrzymywali żydowską wiarę na tyle na ile to było możliwe.

Ferdynand i Izabela poparli plany Inkwizycji, które oznaczały, że rozliczą się z “chrześcijanami, którzy odsuwają się od Boga”, w tym celu stosując  tortury i egzekucje. Podczas gdy dokładna liczba ofiar inkwizycji nie jest znana. Ucierpieli ukrywający się Żydzi, Maurowie, „czarownice”, bigamiści, kapłani, którzy mieli żony i inni. Naukowcy nie mają jednoznacznej opinii na temat liczby ofiar śmiertelnych z okresu od 1478 roku aż do połowy XIX wieku. Liczba ta jednak może wynosić nawet 300 000 ofiar egzekucji, śmiertelnych tortur oraz auto da fe czyli palenia na stosie.

Pomimo krwawych i gwałtownych wysiłków Hiszpanii, krypto-Żydzi przetrwali. Ostatecznie w dużej mierze opuścili Hiszpanię i rozproszyli się po całej Europie, Afryce Północnej, a nawet uciekli do Nowego Świata razem z Krzysztofem Kolumbem oraz innymi odkrywcami i kupcami.

W Tisza BeAw upamiętniamy oba zniszczenia Świątyni oraz wiele innych tragedii, które spadły na naród żydowski. Jedną z takich tragedii było wygnanie w 1492 hiszpańskich Żydów z największej społeczności żydowskiej na świecie.

W jeszcze więcej ludzi niż kiedykolwiek upamiętni ten straszny dzień Tisza BeAw sprzed 526 lat. Wśród nich miliony potomków anusim (zmuszonych do chrztu), którzy przyjęli chrześcijaństwo podczas masowych chrztów w latach 1300 i 1400 w Hiszpanii. Ci bnei anusim budzą w sobie świadomość  żydowskich korzeni, dzięki Internetowi oraz wielu żydowskich grup, które są gotowe im pomóc.

Wielu z tych chrześcijan nadal zachowuje żydowskie obyczaje rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie ze względu na szacunek do swoich przodków. Często jest to zapalanie świec w piątkowy wieczór, nie jedzenie chleba w Paschę,  opłakiwanie zmarłego przez tydzień itp.

Dzisiejsze popularne testy DNA i dostępność informacji w Internecie zachęciły tych, którzy podejrzewają, że mają żydowskie korzenie do dalszych poszukiwań. Niewielka liczba tych bnei anusim szuka rzeczywistego nawrócenia na judaizm, podczas gdy inni są po prostu zainteresowani poznaniem swoich żydowskich korzeni.

Wiele organizacji odpowiada dziś na ich pytania i potrzeby, między innymi:  Reconectar, Shavei Israel, Sephardim Hope International i Machon Roni.

Dziś Żydzi sefardyjscy są rozproszeni po całym świecie, ale ich hiszpańskie korzenie nigdy nie zostaną zapomniane.

Przetłumaczone z Arutz  Sheva, International News:

https://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/22497