Wyj?tkowa osoba w wyj?tkowym miejscu!

Nauczycielka hebrajskiego i wolontariuszka Shavei Israel Shosh Hovav tym razem zawita?a do ?odzi.

Zamieszka?a przy ul. Pomorskiej 18, w hotelu przy Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej, gdzie ma r?ce pe?ne roboty! Uczy zar?wno maluchy w ?ydowskim przedszkolu Matanel czy dzieci ze Szk??ki Niedzielnej JDC podczas letnich kolonii jak i sporo doros?ych. Ma bardzo du?o indywidualnych spotka?. Dzi?ki jej osobowo?ci nie brakuje uczni?w, ale te? os?b, kt?re maj? potrzeb? rozmowy.

Shoshi bowiem to osoba wyj?tkowa, ciep?a i mi?a, bardzo serdeczna. A jej motywacja, by pomaga? innym, by by? dla innych jest godna podziwu.