CUDOWNE SUKKOT W SPO?ECZNO?CIACH ?YDOWSKICH SHAVEI ISRAEL

Teraz, kiedy ?wi?to Sukkot si? sko?czy?o mo?emy przypomnie? sobie wszystkie cudowne chwile podczas przygotowa? do ?wi?ta, modlitw, imprez, rado?ci z Simchat Tora oraz innych wspania?ych wydarze? z r??nych cz??ci ?wiata. Zobaczcie przygotowane dla nas fotografie. Znajdziecie na nich zdj?cia przedstawiaj?ce ?ydowskie spo?eczno?ci Shavei Israel od Ameryki Po?udniowej po Polsk?, od Portugalii po Rosj?.

Zobaczycie rado?? i u?miech.

Wsp?lnoty w Bogocie, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio i innych miastach w Kolumbii obchodzi?y Sukot z rabinem Shimonem Yoshua, wys?annikiem Shavei w Kolumbii.

W Salwadorze dwie wsp?lnoty, jedna w stolicy San Salvador i druga w ma?ym mie?cie Armenia, r?wnie? cieszy?y si? podczas budowania suki i ?wi?towania razem z rabinem Elizeuszem Salasem.

Wsp?lnota Chile zebra?a si?, aby cieszy? si? ?wi?tami, posi?kami i micw? b?ogos?awie?stw na lulaw i etrog z emisariuszem Shavei Israel rabinem Abrahamem Latapiatem.

Suka i ?wi?teczne spotkanie we wsp?lnocie w Wenezueli, z kt?r? rabin Abraham Latapiat r?wnie? ma kontakt.

Kolorowy suka w Tegucigalpa w Hondurasie.

Z Ameryki ?aci?skiej zamierzamy przenie?? si? do wsp?lnot europejskich. Kilka niesamowitych zdj?? suki w Beit Szemesz, zbudowanych przez cz?onk?w lokalnej spo?eczno?ci ?ydowskiej Subbotnik?w. Tutaj mo?esz zobaczy?, jak ludzie obchodz? Sukot w mie?cie Vysoki, w po?udniowej Rosji, gdzie wi?kszo?? subotnik?w z Beit Shemesh nadal ma rodzin? i przyjaci??.

W Belmonte w Portugalii inna pi?kna suka zosta?a zbudowana przez cz?onk?w spo?eczno?ci i rabina Abrahama Franco, kt?ry odwiedzi? spo?eczno?? i prowadzi? religijne uroczysto?ci.

 

Kolejna pi?kna suka zosta?a zbudowana w Palma de Mallorca przez naszego cennego przyjaciela Miquela Segur?, przedstawiciela naszych ?ydowskich braci Chuetasa i cz?onka zarz?du Wsp?lnoty w Palma.

Wreszcie spo?eczno?ci polskie podzieli?y si? z nami wspomnieniami o Sukot. Tutaj mo?esz zobaczy? zdj?cia z ?odzi ?

… i z Krakowa, gdzie rabin Avi Baumol przemawia? na otwarciu lokalnego przedszkola.