“Bat Micwa w Salwadorze?

?ydowska wsp?lnota San Salvador zebra?a si?, by wsp?lnie radowa? si? emocjonuj?cym prze?yciem – bat micw? dziewczyny o imieniu Keren.

Rabin Eliza Salas, wys?annik Shavei Israel w Salwadorze, opisuje ten dzie? jako bardzo znacz?cy i wyj?tkowy dla solenizantki. Keren przyj??a jarzmo Tory i wszystkie zawarte w niej micwot. Cieszymy si?, ?e mo?emy podzieli? si? z Wami kilkoma zdj?ciami. Na dole artyku?u zobaczycie r?wnie? pi?kny film przedstawiaj?cy dziewczyn? w towarzystwie rodzic?w.