“Emisariusz Shavei Israel prowadzi swój pierwszy ślub w El Salvadorze”

Dzień 9 października był szczególny i wyjątkowy! W Beit Israel w San Salvador wśród szczęśliwej atmosfery odbyła się wielka uroczystość. Rabin Elisha Salas, który niedawno rozpoczął działalność jako wysłannik Shavei Israel dla lokalnej społeczności Bnei Anousim, podzielił się zdjęciami z tych niesamowitych wydarzeń.Wśród nich – wesele Jehudita Bat Abrahama i Moisesa Hernandeza. Był to pierwszy ślub przygotowany i poprowadzony przez rabina Salasa jako rabina gminy Salwadoru. Według rabina Salasa, wesele było świętowane w atmosferze miłości, kiedy to cała społeczność czuła się jak jedna wielka rodzina.

“Naród Izraela żyje!” – mówił nam rabin Salas. “W środku miejsca, w którym wiele Żydów ucierpiało, dziś czujemy się kochani, akceptowani i zaopiekowani dzięki Bogu i dzięki Shavei Israel”.