Michael Freund w Radio w Jerozolimie

Nachum Segal z Nachum Segal Network przeprowadził na żywo w Jerozolimie wywiad z Michaelem Freundem, przewodniczącym i założycielem Shavei Israel, o aliji Bnei Menashe Aliyah i o Żydach z Kaifengu z Chin.

W trakcie wywiadu Michael poruszył ważne kwestie dotyczące historii i obecnego statusu zaginionych i ukrytych społeczności Żydowskich na całym świecie. Wyjaśnił różnice między współczesnymi a byłymi trudnościami tych społeczności w dziedzinie potwierdzania ich związku z judaizmem oraz trudności z formalnym potwierdzeniem konwersji. Podkreślił: dzisiaj jesteśmy suwerennym narodem na naszej Ziemi i bardzo ważne jest, aby istniał mechanizm w ramach Halachy, który będzie zarazem ciepły, otwarty i przyjazny dla tych, którzy chcą stać się częścią narodu żydowskiego, zwłaszcza gdy mówimy tutaj przecież o potomkach narodu żydowskiego.

Michael szczególnie nawiązał do dwóch społeczności, z którymi obecnie współpracuje Shavei Israel: Bnei Menasze i Chińscy Żydzi z Kaifeng. Podczas gdy pierwsi osiągnęli znaczny sukces w aliji i integracji w społeczeństwie Izraela poprzez służbę w armii, zdobywanie nowych zawodów i naukę na uniwersytetach w Izraelu, Ci drudzy stają wobec bardziej unikalnych problemów spowodowanych reżimem i ograniczeniami społecznymi w Chinach. Jednakże dwudziestu czterech chińskich Żydów dzięki pomocy Shavei Israel dokonało oficjalnej konwersji w Izraelskim Rabinacie.

Opisując swoje doświadczenie jako przewodniczący Shavei Israel, Michael powiedział: “Tak naprawdę jedną z najbardziej inspirujących części mojej pracy jest podróżowanie po całym świecie i spotykanie się z niezwykle oddalonymi społecznościami, które jednak podejmują tak ogromne wysiłki, by utrzymać żydowskie praktyki, żydowskie tradycje i którzy mają tę prawdziwą tęsknotę za Erec Israel, za Ziemią Izraela. Pod wieloma względami uważamy, że pomagając im powrócić do Ziemi Izraela oni nas wzmacniają, ale także nas niezwykle inspirują. Inspirują nas do bycia lepszymi i przypominają nam, co jest naprawdę ważne.”