Tanya – czterdzieści jeden lekcji i Chanuka

Rabin Szlomo Zelig Avrasin

Tanya Rozdział 49 i Chanuka

Dlaczego micwa tego jest “świecą, człowiekiem i jego domownikami”