Polacy z żydowskimi korzeniami podczas sederu TuBiszwatowego w Łodzi

Łódź, Polska, 21 stycznia – społeczność żydowska w Łodzi zebrała się, aby uczcić święto Tu B’Szwat specjalną kolacją zorganizowaną przez rabina Łodzi, wysłannika organizacji z Jerozolimy Shavei Israel .

W wydarzeniu wzięło udział około 25 osób, w tym miejscowi Żydzi i inni mieszkańcy Łodzi, którzy twierdzą, że czują się związani ze społecznością żydowską i szukają okazji, by odwiedzić synagogę dla kulturowych i religijnych doświadczeń żydowskich.

Tu B’Szwat, o którym wspomniano w Talmudzie, jest uznawany za żydowski Nowy Rok Drzew i podkreśla więź między Żydami a Ziemią Izraela. W XVI wieku powstał zwyczaj świątecznego posiłku opracowany przez rabina Izaaka Lurię i jego uczniów. Praktyka została później zaadoptowana na całym świecie żydowskim. Dzisiaj wszystkie żydowskie społeczności obchodzą to święto.

Rabin Dawid Szychowski, wysłannik Shavei Israela w Łodzi, w trakcie sederu pokazał prezentację na temat Syjonu wyjaśniając znaczenie każdego błogosławieństwa i symboliczne znaczenie owoców Izraela.

W czasie Holokaustu w getcie łódzkim zamordowanych zostało ponad 68 000 Żydów przez nazistów i ich wspólników. Obecnie do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej zapisanych jest ok 80 osób. Ale w Łodzi żyje znacznie więcej Żydów i osób z żydowskim pochodzeniem.

“Tu B’Szwat to święto ponownego połączenia się z narodowymi i historycznymi korzeniami” – powiedział założyciel i przewodniczący Shavei Israel Michael Freund. “Jest zatem szczególnie przejmujące, że młodzi Polacy, którzy niedawno zaczęli brać większy udział w życiu żydowskim przyszli na Tu BiSzwat demonstrując w ten sposób siłę i odporność żydowskiej tożsamości. ”

Szacuje się, że 4 000 Żydów oficjalnie zarejestrowanych jest w Polsce, ale eksperci sugerują, że mogą istnieć dziesiątki tysięcy innych Polaków o żydowskich korzeniach, których rodziny do dziś ukrywają swoją tożsamość lub nie są świadomi swojego żydowskiego dziedzictwa. Shavei Israel działa w Polsce od ponad dziesięciu lat, ściśle współpracując z polskim naczelnym rabinem Michaelem Schudrichem i żydowskimi instytucjami, organizacjami i społecznościami.

Informacje na temat Shavei Israel:

Shavei Israel to organizacja non-profit założona przez Michaela Freunda, który wyemigrował do Izraela ze Stanów Zjednoczonych w celu wzmocnienia więzi między narodem żydowskim, Państwem Izrael i potomkami Żydów na całym świecie. Organizacja działa obecnie w kilkunastu krajach i zapewnia wsparcie różnym społecznościom, takim jak Bnei Menashe w Indiach, Bnei Anousim (o których historycy w obraźliwy sposób mówią “Marranos”) w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Południowej, Subbotniccy – Żydzi z Rosji, społeczność żydowska Kaifeng w Chinach, potomkowie Żydów mieszkających w Polsce i inni. Więcej informacji na stronie: www.shavei.org.