BRIT MILA W GDA?SKU W POLSCE – PIERWSZA OD WIELU LAT

Niedawno spo?eczno?? ?ydowska w Gda?sku ?wi?towa?a wyj?tkowe wydarzenie – brit mila ma?ego Dawida Daniela. By? to pierwsze obrzezanie od niepami?tnych czas?w.

Go??mi specjalnymi uroczysto?ci byli: Naczelny Rabin Polski Rabin Michael Schudrich i Emisariusz Shavei Israel w Warszawie, Rabin Yehoshua Ellis. Mama Dawida Daniela jest ?yd?wk? z Polski, kt?ra przez wiele lat mieszka?a w Izraelu. Bra?a wtedy udzia? w comiesi?cznych spotkaniach polskich ?yd?w organizowanych przez Shavei Israel.