OSOBISTE HISTORIE: ISAAC MU?OZ Z MEKSYKU

Wsp??pracujemy z wieloma spo?eczno?ciami na ca?ym ?wiecie. Czasami opowiadamy Wam wi?cej o konkretnych osobach, kt?re zg?aszaj? si? na ochotnika jako przedstawiciele swpich gmin, instytucji, organizacji czy zwyk?ych grup ?ydowskich.

Te osoby na co dzie? pomagaj? nam organizowa? nasze dzia?ania w najlepszy mo?liwy spos?b i dociera? do wi?kszej liczby zainteresowanych w ich regionach. Jedn? z tych os?b jest Isaac Munoz z Meksyku, lider lokalnej spo?eczno?ci Bnei Anousim z Beit Moshe.

Kontynuuj czytanie