Parszat Ree

Tytu? naszej Parszy brzmi Reeh – widzie?, dostrzega?, rozumie?. Jerozolima wspomniana jest w niej trzyna?cie razy, acz ani razu wprost. Okre?lana jest w tek?cie jako miejsce, kt?re wybierze B!g, by spocz??o tam Jego Imi?. Nie mo?esz zobaczy? s?owa ?Jerozolima? w ca?ej Parszy, ale od jej pocz?tku do ko?ca mo?esz czu? to miasto. Mosze w dotkliwy spos?b t?skni za ujrzeniem Jerozolimy. Uczucie jest tak silne, ?e nie jest w stanie wym?wi? jej nazwy. Jerozolima jest miastem wizji, Jerozolima oznacza, ?e zobaczysz ca?o??. Funkcjonuje jako wizja bardziej ni? jakiekolwiek inne miasto. Mosze a? trzyna?cie razy m?wi o wizji, kt?r? ujrza? tylko w swoich oczach. Jego wyobra?enie Jerozolimy to nie wyidealizowana przesz?o??, czy realna tera?niejszo??. To przysz?o??, kt?ra dopiero b?dzie tworzona. I to w?a?nie jest ?r?d?em ?wi?to?ci Jerozolimy – przysz?o??, o kt?rej wszyscy dla niej marzymy.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua