IZRAEL SHAVEI TOSTY DO ?YDOWSKIEGO NOWEGO ROKU

W sam? por? na nasz coroczny toast z okazji ?ydowskiego nowego roku Shavei Israel ?Ma’ani Centre? we wsp??pracy z izraelskim Ministerstwem Kultury i Sportu, otworzy?o pi?kn? wystaw? fotograficzn? ?Z Indii do Izraela: Podr?? fotograficzna? ze wspania?ymi pracami Laury Ben-David i Dr. Yehuda Schwartza.

Zdj?cia po?wi?cone s? spo?eczno?ci Bnei Menasze w Manipur i Mizoram oraz ich aliji do Izraela.  Przedstawiaj? niekt?re z najwa?niejszych rozdzia??w historii bohater?w: ?ycie w ich tradycyjnych wioskach w Indiach, d?ug? podr?? do Izraela, pocz?tek nowego ?ycia w Ziemi ?wi?tej, wesela, s?u?ba IDF, nauk? Tory i wiele innych szcz??liwych wydarze?.

Wernisa? wystawy obejmowa? uroczyste ?lehaim? za ?ydowski nowy rok oraz przem?wienia prezesa i za?o?yciela Shavei Israel Michaela Freunda, wys?annik?w i personelu organizacji oraz, oczywi?cie, samych utalentowanych fotograf?w.

Czy Twoja synagoga lub dom kultury chcia?by go?ci? t? pi?kn? wystaw?? Skontaktuj si? z nami, a my pomo?emy! Napisz na office@shavei.org, aby uzyska? wi?cej informacji.