Parsza Bereszit

I oto znowu tu jeste?my – Bereszit. To jest pocz?tek, to mo?e by? pocz?tek, tylko czego? Co jest najtrudniejsze w byciu ?ydem? Nie koszerne jedzenie, nie miesi?c Tiszrej, nawet nie antysemityzm. Najtrudniejsze jest to, ?e nasz dzie? zaczyna si? wieczorem. Ile razy t?umaczy?a?/t?umaczy?e? zdziwionej osobie, kt?ra nie jest ?ydem, ?e Szabat zaczyna si? w pi?tkowy wiecz?r przed sobot?? Dlaczego nasze dni maj? sw?j pocz?tek w?a?nie o tej porze? Jest to wprost powiedziane w Parszy Bereszit: ?I by? wiecz?r, i by? ranek? – przez wszystkie sze?? dni tworzenia ?wiata. Dlaczego jednak ciemno?? poprzedza ?wiat?o?

W drugim wersie Tory, zaraz po tym, gdy B!g rozpoczyna proces tworzenia, czytamy, ?e ?wiat by? bezkszta?tnym chaosem i ciemno?ci?. Ciemno?? poprzedza Boskie porz?dkowanie ?wiata. Jest kanw?, na kt?rej prezentuje si? ?wiat?o. B!g rozpoczyna tworzenie ?wiata, i naszych dni, od ciemno?ci, by pokaza?, i? nie jest to b??d, czy oznaka niepowodzenia. Ciemno?? jest warunkiem zasadniczym dla ca?ego rozwoju i ?wiat?a. W Parszy w tym tygodniu B!g m?wi nam, i? b?ogos?awie?stwa s? mo?liwe tylko dlatego, ?e poprzedza je ciemno??.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua