WP?YW KORONAWIRUSA NA SHAVEI ISRAEL

Prawie trzy lata temu, Shavei Israel sprowadzi? pi?? m?odych kobiet ze spo?eczno?ci ?ydowskiej Kaifeng w Chinach do Izraela i pom?g? im zrobi? Alij?. Nasze plany sprowadzenia kolejnej m?odej kobiety zosta?y tymczasowo wstrzymane za spraw? niezabezpieczonego koronawirusa, znanego obecnie jako Covid-19 .

Gdy Chiny sta?y si? epicentrum tego, co szybko staje si? pandemi?, alija wydawa?a si? coraz bardziej ma?o prawdopodobna. Gdy 30 stycznia wszystkie loty z Chin do Izraela zosta?y odwo?ane, by?o zbyt oczywiste, ?e alija b?dzie musia?a si? odby? w p??niejszym terminie, chocia? kiedy to nast?pi, mo?emy si? tylko domy?la?.

Wstrzymanie Aliji nie by?o jedynym zdarzeniem zwi?zanym z Shavei Israel, na kt?re wp?yw mia? koronawirus. M?ody m??czyzna z tej samej spo?eczno?ci ?ydowskiej w Kaifeng, kt?rego Shavei Israel sprowadzi?o do Ziemi ?wi?tej ma si? pobra? za kilka tygodni w Izraelu. Po wielu wysi?kach jego rodzina w Chinach za?atwi?? niezb?dne wizy i zorganizowa?a kosztowne loty, aby uczestniczy? w tej radosnej okazji. Teraz nie ma prawie ?adnej szansy, aby byli tutaj i ?wi?towali z nim.

Ca?y personel Shavei Israel modli si? o szybkie powstrzymanie koronawirusa Covid-19 oraz o powr?t do zdrowia i zdrowie wszystkich zara?onych.