Paraszat Behar – Bechukotai

Dziwne jest połączenie Behar i Bechukotai w jedną Parszę. Behar to jedna z najbardziej inspirujących części Tory. B!g obdarza nas planem ekologicznego i narodowego odradzania się Izraela. Czytając tę Parszę odkrywamy jak bardzo myśli On o naszym małym narodzie. Znaczące, że zanim ziemia została rozdzielona pomiędzy dzieci Izraela, dowiedzieliśmy się jak ją ponownie rozdzielać. A potem czytamy Bechukotai, gdzie B!g częstuje nas proroczymi wizjami tego, co się wydarzy, kiedy nie uda nam się wypełniać wszystkich Jego rozporządzeń, które i tak wydają się niemal niemożliwe do zrealizowania. Przy czym stawia B!g sprawę jasno: klątwy nie będą rezultatem nie wypełniania Micw, ale pojawią się, gdy nie będziemy ich kochać.

Głównym przekazem Księgi Kapłańskiej, która kończy się tą podwójną Parszą, jest czystość rytualna i duchowa świętość narodu. Ostatecznym wyrazem świętości nie jest służba w Miszkanie, będąca tematem pierwszej połowy Księgi. Jest nim utrzymanie sprawiedliwego i godnego narodu. Wymienione przez B!ga klątwy pokazują, co dzieje się, kiedy przestajemy dążyć do połączenia duchowych osiągnięć ze społeczną równością.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua

tłum. Jojo Wrześniowska