Bethu (fermentowana soja)

Bethu, czyli sfermentowana soja, to pokarm, kt?ry uwielbiaj? ludzie Bnei Menasze.?Cz?sto robi si? z niego ostr? past?.?Oto przepis dostarczony nam przez Gershoma Thangneo Touthanga:

Pierwszy krok: mocz suszone ziarna soi przez 7-8 godzin.

Drugi krok: gotuj fasol? prawie, ale nie do ko?ca.

Trzeci krok: wyjmij fasol? i poczekaj, a? ostygnie. Nast?pnie przenie?? do pojemnika z hermetycznym zamkni?ciem. Pozostaw do fermentacji przez 3-4 dni w ciep?ej temperaturze.

I masz to swoj? sfermentowan? soj? (Bethu). Smacznego.