Nowa inicjatywa Bnei Menasze, kt?rzy pomagaj? innym

Niedawno Avi Mizrahi, dyrektor projektu Bnei Menasze w Shavei Israel, spotka? si? z Yoelem Hadadem, dyrektorem Aliyah and Absorption w Tyberiadzie, aby rozpocz?? now? ekscytuj?c? inicjatyw?. W ramach programu, wsp?lnego projektu Shavei Israel, miasta Tyberiada i Bituach Leumi (Instytut Narodowego Ubezpieczenia w Izraelu), m?odzi ludzie Bnei Menasze b?d? regularnie przyczynia? si? do dobrego samopoczucia os?b starszych w ich spo?eczno?ci.

W ramach tego specjalnego projektu, ?Braterstwa pokole??, m?odzie? Bnei Menasze b?dzie regularnie dostarcza? paczki ?ywno?ciowe potrzebuj?cym starszym mieszka?com miasta. Program oferuje imigrantom (Bnei Menasze), kt?rzy do tej pory otrzymywali pomoc, odwr?cenie r?l i udzielenie jej innym. Ten niesamowity program, kt?ry oferuje m?odzie?y zar?wno edukacj?, jak i warto?ci, s?u?y r?wnie? podkre?laniu i promowaniu spo?eczno?ci Bnei Menasze.