Koszerne wino w Portugalii

Yitzchak De Oliveira jest naszym przedstawicielem w Portugalii i odpowiada za ?Dom Anusim? Shavei Israel w mie?cie Belmonte.

Niedawno Yitzchak uzyska? certyfikat nadzorcy kaszrutu i uczestniczy? w procesie produkcji, a ostatecznie w prezentacji nowego wina Castelo Rodrigo.

W listopadzie winiarnia Cooperativa Figueira de Castelo Rodrigo rozpocz??a produkcj? koszernego wina z certyfikatorem Tam Kosher z Izraela. Dwadzie?cia pi?? tysi?cy butelek czerwonego wina zosta?o wyprodukowanych z rodzimych winogron, ale z powodu COVID 19 do niedawna nie mo?na ich by?o butelkowa?. Teraz, we wsp??pracy z Izb? Miejsk? Figueira de Castelo Rodrigo i Aldeas Hist?ricas de Portugal, wino zosta?o ostatecznie wprowadzone do historycznego miasta Castelo Rodrigo.

Rabin Elisha Salas, kt?ry s?u?y? spo?eczno?ci Bnei Anusim w Portugalii jako wys?annik Shavei Israel, by? odpowiedzialny za nadz?r nad produkcj? wina, a Icchak pomaga? mu jako dodatkowy nadzorca w tym procesie. Niestety rabin Salas nie m?g? uczestniczy? w prezentacji z powodu swoich podr??y.

Z wielk? przyjemno?ci? w pokazie uczestniczy? Ytzjak, dyrektor winiarni D. Antonio Madeira oraz prezes Izby Miejskiej.