Paraszat Matot-Masej

Dwa tygodnie temu kobiety Midianu zostały wysłane przez księcia Midianu, aby uwieść synów Izraela. Midian uprzedmiotowił swoje kobiety i zamienił je w broń, żeby spowodować duchowy i fizyczny upadek Izraela. W ubiegłym tygodniu B!g powiedział Mojżeszowi, by ukarał Midian za to, co zrobił Izraelowi. Ostatecznie w tym tygodniu B!g rozkazuje Mojżeszowi zemstę na Midianie, dodając, że gdy tylko wykona to zadanie umrze i zostanie pochowany. Jest dużo do przedyskutowania w związku z przemocą stosowaną wobec kobiet Midianu przez wszystkich otaczających je mężczyzn, a także czy zasłużyły na karę, która została im wymierzona, jednak będzie to musiało poczekać do przyszłego roku.

Klarowne natomiast w naszej  Parszy jest połączenie zemsty ze skróceniem życia. B!g wyraźnie mówi Mojżeszowi, że jego śmierć nastąpi po odwecie, który mu rozkazał. Choć Mojżesz wie, że przyspieszenie tej Micwy przyspieszy jego śmierć, działa z entuzjazmem i jest za to chwalony przez naszych mędrców. Być może Mojżesz czegoś nie zauważa. Może mamy się tu nauczyć zależności między zemstą i śmiercią. Kiedy ktoś angażuje się w zemstę, bez znaczenia jak bardzo uzasadnioną, przyspiesza to tylko jego odejście.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua

One thought on “Paraszat Matot-Masej

  • July 8, 2021 at 4:56 pm
    Permalink

    B-g nakazał Mojżeszowi zniszczyć mieszkańców Midianu i zając ich ziemie. Ale śmierć Mojżesza i nie pozwolenie mu wejść do Ziemi Obiecanej, dla której to poświęcił swoje życie prowadząc po wyjściu plemion pasterskich ich przez wiel upokorzeń i buntów. Ponadto Mojżesz nawet rozmawiają osobście z B-giem nie chciał zgodzić się na wykonane tej misji. B-g go namówił, a jego trud nie został wynagrdzony, ani jego synowie nie znaleźli łaski u B-ga, zginęli z Tory na zawsze!

Comments are closed.