Paraszat Waetchanan

Pierwsze zdanie Parszy w tym tygodniu brzmi: „I błagałem Wiekuistego podówczas mówiąc.” Mojżesz modli się do B!ga, by pozwolił mu wejść do Ziemi Izraela po tym, gdy zgodził się, by dwa i pół plemienia osiedliło się na wschodnim brzegu rzeki Jordan. B!g gotów był zmienić swój plan odnośnie osiedlenia Dzieci Izraela pomiędzy Morzem Śródziemnym, a Jordanem, być może mógłby też zmienić swój plan, w którym Mojżesz nie wchodzi do Ziemi Izraela. Odpowiedź B!ga to stanowcze „nie”. Dlaczego, dlaczego B!g zgadza się na prośbę dwóch i pół plemienia, a odmawia Mojżeszowi?

Dobry plan potrzebuje jasno określonych celów i metody, by je osiągnąć. Gdy plan wkracza w fazę realizacji, lider powinien modyfikować metodę, jeśli zajdzie taka potrzeba. Najważniejsze jest utrzymanie uwagi na celu i pilnowanie, by wszystkie zmiany go uwzględniały. To właśnie robi tutaj B!g, jak mówi nam Mojżesz. Dodanie Ziemi Izraela pozwoli Dzieciom Izraela jako narodowi trwać bezpiecznie w jego tradycji i systemie moralnym. Natomiast pozwolenie Mojżeszowi na przejście rzeki Jordan tego celu nie zrealizuje. W tym tygodniu Mojżesz zwraca uwagę na poświęcenie B!ga dla Dzieci Izraela, nawet kosztem największego Żyda jaki kiedykolwiek żył na świecie.

Szabat Szalom,

Z miłością,

Yehoshua

One thought on “Paraszat Waetchanan

  • July 23, 2021 at 1:27 pm
    Permalink

    Bardzo problematyczne jest twierdzenie, że Mojżesz jest synem Jehoved jak Miriam i Aaron. Jak wiadomo z Tory Jakub/Izrael wraz z 69 członkami rodziny wyszedł z ziemi Kanaan do Egiptu. Wiadomo też, że weszło ich do Egiptu 70. Uczeni w piśmie stwoerdzili, że Jehoved urodziła się na granicy z Egiptem, więc nie była w ziemi Kanaan. Ale jak też wiadomo Mojżesz rozpoczął swoją misję w wieku 80 lat. Żydzi byli 210 lat w Egipcie. Jak z prostej kalkulacji wynika 210-80=130. Jehoved musiała by urodzić Mojżesza mając 130 lat. A jak wiadomo najstarszą kobietą która urodziła Izaaka, była Sara. B-g oznajmił jej kiedy miała 89 lat, że urodzi syna w co absolutnie nie wierzyła i wyśmiała B-ga. Izaak to nie wierzyć w obietnice B-ga, wyśmiać Go.Kiedy urodził się Izaak Sara miała 90 lat, Abraham 100 lat. To był ewenement, że kobieta urodziła mając 90 lat jedyny w Torze. należy dodać, że kiedy Abraham na polecenie B-ga jako 10 ostatni test miał złożyć ofiarę z swego jedynego syna z Sarą miał on 137 lat, Sara 127, a Izaak 37. W efekcie to wola Izaaka w pełni silnego mężczyzny w porównaniu do starca 137 była większa niż Abrahama. Nie chciał odmówić żadania B-ga i pokrzyżować obietnice ojca. Poddał się ich woli Akaida!. Sara mając 127 umarła z rozpaczy !

Comments are closed.