Paraszat Noach

Jest takie ciekawe zajście w Parszy w tym tygodniu… Tuż przed sprowadzeniem potopu B!g poucza Noego, by wziął siedem par koszernych zwierząt na arkę, jako dodatek do każdego niekoszernego zwierzęcia. Później z tekstu wynika, że zwierzęta te będą użyte do składania ofiar. Następnie B!g dodaje, że do potopu został jeszcze tydzień. Dlaczego B!g przekazuje Noemu te informacje tydzień przed początkiem potopu i dlaczego mowa akurat o siedmiu parach koszernych zwierząt?

Cyfra siedem reprezentuje całość, pełnię. Tydzień, który pozostał do powodzi był pełnym okresem, wystarczającym, by Noe zainspirował cały świat do skruchy i przekazał siedem koszernych zwierząt jako ofiarowanie za grzech całego świata. Po 120 latach budowania arki ów świat patrzył na Noego. B!g przygotował wszystko, by został ocalony tuż przed zniszczeniem, ale Noe nie zrozumiał Jego wskazówek. Zrobił dokładnie to, co powiedział mu B!g i nic więcej. Jest chwila przerwy po tym, gdy B!g przemawia, po tym, gdy prawo staje się znane. To miejsce inspiracji, w którym musimy wypełnić pustkę i wypełnić ją musimy miłością.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua