Paraszat Wajera

W tym tygodniu, tuż przed poinformowaniem Abrahama o nadchodzącym unicestwieniu Sodomy i Gomory, B!g oświadcza, że musiał mu o tym powiedzieć, ponieważ Abraham będzie ojcem wielkiego narodu. Do kogo B!g to mówi i dlaczego czuje potrzebę tłumaczenia swojego działania, szczególnie tego właśnie?

B!g wyjaśnia, że powiedział o tym, by dzieci Abrahama podążały jego ścieżkami. B!g informuje Abrahama o losie Sodomy i Gomory, by Abraham podjął próbę uratowania Sodomy, to oczywiste. Koniec końców żaden z argumentów Abrahama nie oszczędza miasta, zamiast tego oszczędzone są jego dzieci. Dyskusja Abrahama z B!giem jest jedną z tych, które określają nasze kontakty z Boskością. Do dziś zachęca, byśmy dążyli do sprawiedliwości, bez względu na to kto mógłby wystąpić przeciw nam. Komu B!g mówi, że potrzebuje poinformować Abrahama o tym, co stanie się z Sodomą? Mówi to nam, dzieciom, które są prawdziwymi spadkobiercami Abrahamowego protestu.

Szabat Szalom!

Z miłością,