Żydzi maranii z Portugalii – miejscowość Belmonte

W zachodniej części Portugalii, w cieniu Gór Białych, leży portugalskie miasto Belmonte, “piękna góra”. W 1492 r. stare miasto przyjęło wielu hiszpańskich wygnańców, po nakazie wypędzenia wydanym przez królów Hiszpanii. Wygnańcy potroili liczbę Żydów w Portugalii. 600 rodzin żydowskich otrzymało pozwolenie na stały pobyt w zamian za wysoki okup, a pozostałe otrzymały pozwolenie na czasowy pobyt i zostały uznane za “sługi króla”.

Małżeństwo króla Manuela z córką królów Hiszpanii spowodowało, że zażądała ona wydalenia Żydów również z Portugalii. Manuel odmówił: Żydzi, którzy pozostali w jego kraju byli zamożni i wykształceni, mieli pomocne więzi dyplomatyczne na świecie i międzynarodowe stosunki handlowe. Ale Izabela II wywarła nacisk na swojego męża i w 1496 r. oświadczył on, że ci, którzy nie przeszli na chrześcijaństwo, muszą natychmiast opuścić kraj na statkach dostarczonych przez rząd. Dziesiątki tysięcy Żydów zebrało się na placach w Lizbonie przed podróżą, ale statki nie pojawiły się. Zamiast tego odbyła się tam przymusowa ceremonia chrztu, którą przeprowadził zwierzchnik Centralnego Kościoła Lizbony i jego przedstawiciele, a następnie wydano nowe zarządzenie zabraniające Żydom opuszczania Portugalii.

Przymusowa i masowa konwersja portugalskich Żydów na chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do tzw. dobrowolnego procesu chrystianizacji, jaki przeszli Żydzi w Hiszpanii, spowodowała, że większość portugalskich Żydów nie przyjęła szczerze chrześcijaństwa, lecz utrzymywała zamknięte tajne stowarzyszenia, w ramach których potajemnie podtrzymywała swój judaizm jako męczennicy.

Asymilacja portugalskich Żydów w społeczeństwie nie została pozytywnie przyjęta przez miejscową ludność. Religijna podejrzliwość i zazdrość o sukcesy ekonomiczne i wysoki status wielu Żydów w rządzie i prestiżowych zawodach, podsycała powszechną nienawiść. Kaznodzieje i kaznodziejowie głosili przeciwko “Conversos” – nowym chrześcijanom, i wieszali na nich wszystkie szwadrony Portugalii. A kiedy w 1506 r. Lizbonę nawiedziła zaraza i król uciekł z miasta, podburzony tłum dokonał rzezi. Po tej masakrze Manuel odwołał zakaz opuszczania Portugalii, ale większość konwertytów postanowiła już pozostać chrześcijanami w królestwie. Mniejszość trzymała swój judaizm w tajemnicy, obawiając się inkwizycji, która od 1536 r. działała w Portugalii i prześladowała do śmierci konwertytów, którzy powrócili do judaizmu.