Chanuka, której nie sposób zapomnieć

Pomimo wielu wyzwań w tym roku, dzięki Bogu zostaliśmy pobłogosławieni możliwością sprowadzenia rodzin Bnei Menasze z Indii do Izraela. W sumie do października tego roku przyjechało 262 osób Bnei Menasze. Ci nowi olim (imigranci) świętowali swoją pierwszą Chanukę w Izraelu w naszym centrum absorpcyjnym w Goren na północy kraju. Kilka miejscowych kobiet postanowiło zrobić wszystko, co w ich mocy, aby uczynić tę Chanukę niezapomnianą.

Inicjatywa zbierania nowych (lub prawie nowych) zabawek lub datków na ich zakup została nagłośniona zarówno w Beit Shemesh i Tekoa, jak i wśród ogółu społeczeństwa, a reakcja była wzruszająca.

Samo zbieranie prezentów było wspaniałą pracą zespołową. Shayna Levine-Hefetz, Tehila Derfler, Aliyah Derfler i jej brat cieszyli się zakupami w niesamowitym sklepie Anak Stock w Kfar Etzion, który ponownie dał nam 10% zniżki na nasze zakupy. Starannie wybrali dla każdego dziecka zabawki i gry odpowiednie do jego wieku. Aliyah przejęła dowodzenie, przynosząc notes z wiekiem i płcią każdego dziecka, by mieć pewność, że każde z nich otrzyma prezent.

Devorah Barr odebrała prezenty od Szayny Levine-Hefetz w Neve Daniel i przywiozła je z powrotem do Szayny Abraham w Beit Shemesh, gdzie zebrała zarówno podarowane, jak i zakupione prezenty i zapakowała każdy z nich, aby nadać im świąteczny wygląd. Następnie dostarczyła je do naszego biura w Jerozolimie, oznakowane i gotowe do dystrybucji.

W tym samym czasie Tamar Okun, również z Neve Daniel, przejrzała swoją kolekcję odzieży używanej, która została podarowana, i przygotowała zorganizowane paczki z wyraźnie zaznaczonymi rozmiarami i płcią. Następnie dostarczyła te rzeczy do naszego biura, gdzie pracownicy bardzo docenili jak niezwykle dobrze te paczki były zorganizowane i łatwe do rozdania dzieciom.

Na koniec wszystkie rzeczy zostały załadowane do samochodów i przewiezione aż na północ do Goren, naszego centrum absorpcyjnego, gdzie zostały rozdane bardzo szczęśliwym dzieciom z Bnei Menasze.

Co za wspaniały projekt, który sprawił, że Chanuka była naprawdę niezapomniana!