TUBISZWAT W ŁODZI

Tu Bi-Szwat „Bo człowiek jest drzewem polnym”

16 stycznia 2022 r. z okazji Tu Bi-Szwat  odbędą się uroczystości dla aktywistów społeczności żydowskiej oraz dla osób zainteresowanych poznaniem tradycji i  kultury żydowskiej. 
Uroczystość będzie podzielona na dwie części: 
I część wydarzeń odbędzie się w godzinach 15.00 – 18.00 na terenie Łódzkiej Gminy Żydowskiej mieszczącej się w Łodzi na ul. Pomorskiej 18.
II część uroczystości w godzinach 18.00 – 21.00 zostanie przeniesiona do namiotu, zorganizowanego   przez Kościół Katolicki w ramach obchodów Dni Judaizmu. 
W ramach spotkania planowany jest seder (koszerne wino, owoce, dwar Tora) oraz koncert. 
Cała uroczystość odbędzie się zgodnie z przepisami obowiązującymi w związku z Covid-19. 
Opłata za udział wynosi 20 zł
RSVP i zakwaterowanie (opcjonalnie) do 14 stycznia 2022 r. Kontakt:
Julia Sokołowska, poland@shavei.org.