Społeczność Żydowska w Armenii w El Salwadorze

Działalność Shavei Israel w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Południowej połączyła nas z rosnącą liczbą potomków Bnei Anousim, którzy wychodzą z cienia historii, szukając ponownego połączenia z narodem żydowskim i powrotu do wiary, która została tak okrutnie odebrana ich przodkom pięć wieków temu, a także z powstającymi gminami żydowskimi.

Społeczność Beit Shemaya & Avtalion w Armenii, Salwador, została założona w 2005 roku. Jest to społeczność przestrzegająca Szabatu, posiadająca mykwę, miejsce modlitwy oraz  miejsce do szechity (rytualnego uboju). W sąsiedztwie synagogi mieszka 48 rodzin (150 osób). Prawie wszyscy mieszkają w promieniu 1 kilometra we wszystkich kierunkach, a synagoga jest centralną osią ich życia.

Społeczność ta jest głęboko przywiązana do wartości żydowskiej tożsamości i miłości do państwa Izrael. Znajdują się około 45 minut drogi od stolicy, gminy Armenia Sonsonate w Salwadorze. Na czele wspólnoty stoi Asher Cornejo, przewodniczący wspólnoty.