Parasza Miszpatim

Miszpatim jest bardzo ciekawą według mnie Parszaą. Po półtorej księgi narracji zanurzamy się w końcu w Halachę, ale prawie nic, co jest napisane w naszej Parszy, nie jest rzeczywistym źródłem Halachy. Znajdujemy w Parszy opisy wielu micwot, jednak ich faktyczne źródła znajdują się w innych miejscach Tory. Jaki jest więc sens tej listy? B-g kazał Mojżeszowi przekazać te informacje Dzieciom Izraela, bo dotyczą one istoty bycia Żydem. I to właśnie przyjmujemy na siebie, kiedy podejmujemy decyzję o zawarciu przymierza z B-giem.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua