Prezentacja Shavei w Ameryce w Young Israel New Brunswick

W tym tygodniu w gminie żydowskie w New Jersey mieliśmy niezwykłą okazję osobistego przedstawienia przeżyć Bnei Menasze i ich drogi do Izraela i do Narodu żydowskiego. A wszystko to zostało przekazane za pomocą multimedialnej prezentacji!

Program w Young Israel New Brunswick został poprowadzony przez Laurę Ben-David, naszą Dyrektor Marketingu i Nowych Mediów, i został entuzjastycznie przyjęty przez ponad 50-osobową publiczność (20 osób osobiście i 30 osób uczestniczących w prezentacji za pomocą zoomu).

Prezentacja została zorganizowana przez rabina Steve’a Moskowitza, członka gminy New Jersey a zarazem gorącego zwolennika Żydów Bnei Menasze i pracy Shavei. Obecny był rabin Hess, rabin gminy, a także reporter Jewish Link i liczni członkowie gminy.