Parszat Lech Lecha

W tym tygodniu zaczynamy wreszcie naszą historię, historię narodu żydowskiego. Pod koniec zeszłotygodniowej Parszy poznaliśmy pierwszych Żydów, Abrama i Saraj, w tym tygodniu zobaczymy ich w akcji. Choć generalnie ich historia i podróż są strategicznym sukcesem, w tym tygodniu Parsza pełna jest taktycznych porażek. Pierwszą i najważniejszą jest niemożność stworzenia znaczących dróg komunikacji z B!giem. Nasza Parsza mówi o dwudziestu czterech latach, kiedy to B!g przemawia do Abrama w sumie pięć razy. Dlaczego, jeśli Abram robi to, o co prosi B!g, pojawia się między nimi tak mało słów?

Milczenie B!ga nie jest naganą, B!g dąży raczej do innego rodzaju związku. Nauczył się od Adama, że nie zawsze robimy to, co mówi, a od Noego, że chociaż robimy to, co mówi, nie zawsze robimy to, co chcemy. W Abramie B!g poszukiwał kogoś, kto szukałby Go nawet w milczeniu. Czasami B!g milczy, bo czeka na to, co mamy do powiedzenia.

Szabat Szalom!

Z miłością, 

Yehoshua