Parszat Wajeszew

W drugiej Aliji naszej Parszy, synowie Izraela widzą zbliżającego się brata, Józefa, i postanawiają go zabić. Dlaczego? Tora powiedziała nam już, że Józef przekazał ojcu złe wiadomości na ich temat i że Jakub kochał Józefa bardziej niż innych braci, ale bracia o tym nie wspominają. Mówią tylko o jego snach i pragnieniu, by nigdy się nie urzeczywistniły. Co złego jest w snach Józefa? 

Wizja, której doświadcza ukazuje bogactwo, zbiór zboża, wspaniałość, rodzinę Jakuba w formie niebiańskich postaci. Bracia nie stoją w kontrze do Józefa z powodu jego wizji, ani nawet tego, że uważa się za autorytet. Kiedy protestują przeciwko temu, by nimi rządził, nie chodzi o przywództwo, ale o fakt, że ma on decydować o ich przyszłości. Sen Józefa odmawia braciom jakiejkolwiek kontroli nad własnym życiem, ich los jest przypieczętowany. Sny Josefa odbierają wolność jego braciom. Parsza z tego tygodnia opowiada o tym, jak sny, fantazje i chwalebne wizje jednej osoby mogą być więzieniem dla innej. Jeśli nasza wizja nie pozwala na działania innym, ryzykujemy, że staniemy się więźniami naszych własnych snów.

Szabat Szalom i Chanuka Sameach!

Z miłością,

Yehoshua